Praktijk de Witte Kater

Natuurgeneeskunde
voor dieren

Wat is natuurgeneeskunde?

Velen zullen bij natuurgeneeskunde denken aan kruiden of homeopathie. Dat is althans vaak de reactie van mensen als ik vertel wat ik  eigenlijk. Kruiden en homeopathie zijn middelen die door een natuurgeneeskundige geadviseerd kunnen worden. Maar bij natuurgeneeskunde gaat het niet enkel om het inzetten van natuurlijke middelen. Het gaat om de natuurgeneeskundige kijk op gezondheid en ziek worden. Binnen de natuurgeneeskunde spreken wij vaak over balans en disbalans. Als alles in balans is dan voel je je energiek en tot alles in staat, ervaar je gezondheid. Balans is niet een statisch gegeven, net als op een evenwichtsbalk is het lichaam continue bezig met het streven naar een zo’n optimaal mogelijk evenwicht. Disbalans kan op vele niveaus ontstaan en zich op diverse manieren en in diverse klachten uiten. Een flinke regenbui waardoor je drijfnat en verkleumd thuiskomt kan je wat uit je doen brengen maar een kop soep of warme chocolademelk en wat droge kleding, helpt weer te herstellen. Als de weerstand minder is, kan het herstel wat meer tijd nodig hebben. De natuurgeneeskunde gaat uit van het zelf herstellend vermogen van het lichaam, tot een zo’n goed mogelijke balans. Hierbij kan ondersteuning nodig zijn in de vorm van kruiden, essentiële oliën, homeopathie etc. maar ook beweging, buitenlucht of yoga kan daarbij helpen.

Klachten worden gezien als uitingsvorm van een disbalans. Een klacht kan vele, verschillende oorzaken hebben en het is aan de natuurgeneeskundige om te achterhalen wat de dieperliggende oorzaak is, waar de disbalans zit. De natuurgeneeskundige bekijkt dus niet enkel de genoemde klacht, maar kijkt naar mens/dier in zijn totaliteit. Een eerste bezoek aan een natuurgeneeskundige neemt daarom veelal ruim één tot anderhalf uur in beslag. Er worden velerlei vragen gesteld (anamnese) om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de klachten, mens/dier en zijn/haar achtergrond. Bij de anamnese van dieren komt daar nog een kruiden&olie test en een energetische waarneming bij. De vragen kunt u als eigenaar deels beantwoorden, maar of het dier pijn of andere ongemakken ervaart moet blijken uit de genoemde testen en waarneming.

Soms is een aanvullend bloedonderzoek of behandeling bij de dierenarts aan te raden of zelfs noodzakelijk. Ik zal dan ook altijd, daar waar nodig, doorverwijzen. Een doorverwijzing kan ook zijn naar een fysiotherapeut, gedragstherapeut of andere vormen van therapie. Voor mij is een goede samenwerking met dierenartsen en andere diertherapeuten van belang. Een ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise en dat samen kan een compleet beeld opleveren.

Voor welke dieren en vragen kunt u bij mij terecht?

Voor huisdieren zoals honden, katten, konijnen en kleinvee waaronder hobbymatig gehouden schapen, kippen, ezels en paarden kunt u bij mij advies inwinnen. De vragen kunnen uiteenlopend zijn, van spijsvertering, allergie, huidaandoeningen, oorontstekingen en artrose tot gedrag- en hoefproblemen. Maar natuurlijk ook om uw ouder wordende dier een zo prettig mogelijk oude dag te geven. In feite kan natuurgeneeskunde in iedere levensfase van pup, kitten, veulen, lam tot de seniore leeftijd worden ingezet. Er hoeven niet altijd zichtbare klachten te zijn, het kan ook gaan om het dier in een zo optimaal mogelijke balans te houden. Eerlijk gezegd, zou dat het mooist zijn, als wij niet pas gaan malen als er klachten optreden maar als wij jaarlijks een check-up zouden doen, ook voor onszelf. Daarbij toont een dier veelal pas klachten en pijn als het de klachten echt niet meer kan verbloemen.

Wilt u weten of ik iets voor uw dier kan betekenen, mail mij uw vraag info@praktijkdewittekater.nl