Als adviserend therapeut van u en uw dier heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en belastingaangiften kan doen. Deze gegevens worden voor de belastingaangifte anoniem verwerkt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

U kunt altijd inzage vragen in uw persoonsgegevens, deze aanpassen of verwijderen.

De site van Praktijk de Witte Kater maakt geen gebruik van cookies omdat ik zelf ook mijn privacy graag gerespecteerd zie. De site dient ter informatie en soms ter educatie. Ik hoef niet te weten wie mijn site bekijkt en hoe vaak iemand deze bezoekt etc.. Ik check regelmatig of er bij updates toch geen cookies in zijn geslopen vanuit o.a. WordPress of het thema waar ik de site mee heb opgebouwd. Mocht u toch een cookie ontdekken, dan hoor ik dat graag van u, zodat ik dit gelijk kan verwijderen. mail info@praktijkdewittekater.nl

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.praktijkdewittekater.nl, zoals o.a. de ip-adressen, het type besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites, worden in webstatistieken permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.