Werkwijze

Om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van het dier, zie ik het dier graag in zijn/haar eigen omgeving. Dat houdt in dat ik naar u toekom, daar waar het dier verblijft. Tijdens het eerste consult zal ik u vragen stellen over o.a. ziektegeschiedenis, voeding en gedrag van het betreffende dier waarbij deze gedegen geobserveerd zal worden, om zo tot een conclusie te kunnen komen. Het eerste consult zal 1 uur tot anderhalf uur duren. Naar aanleiding van het consult ontvangt u een verslag met advies. Het advies omvat veelal meerdere stappen die steeds geëvalueerd worden, zodat daar waar nodig het advies aangepast kan worden.  Om de vinger aan de pols te houden maken wij bij iedere stap een afspraak voor een contactmoment. Dat contactmoment is om te bespreken hoe het op dat moment gaat en hoe de afgelopen periode is verlopen met het dier. Het contactmoment kan telefonisch, per mail of per whatsapp zijn. Natuurlijk kunt u contact opnemen zodra er eerder vragen en/of opmerkingen zijn.

Een vervolgconsult kan worden afgesproken naar aanleiding van de contactmomenten maar ook gelijk in het stappenplan van het advies meegenomen worden, dat is afhankelijk van de klacht, het dier en uw wensen.

Indien nodig zal altijd doorverwezen worden naar een dierenarts of andere diertherapeut.